{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Các điều khoản và điều kiện

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

NAMHOAPHAR.COM cung cấp thông tin trên  SHOP này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web NAMHOAPHAR.COM và mua một thứ gì đó từ trang web này, bạn đã tham gia vào Dịch vụ của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm:  Khách hàng, Đại lý, Cộng tác viên và những người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một ưu đãi, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ.

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm đọc và đồng ý nội dung trên trang này định kỳ để biết các thay đổi.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên ShopLINE. và kên bán hàng này cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ.

 

Mục 1 - Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Khi đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).

Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay Dịch vụ của bạn.

 

Mục 2 - Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không bị mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không tái tạo, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi .

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

 

Mục 3 - Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại.

Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn.

Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo.

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

 

Mục 4 - Sửa đổi Dịch vụ và Giá cả

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

 

Mục 5 - Sản phẩm hoặc Dịch vụ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua trang web.

Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng giới hạn và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình màu của màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán.

Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp.

Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm bất cứ lúc nào. Bất kỳ đề nghị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

 

Mục 6 - Độ chính xác của thông tin tài khoản và thanh toán

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi.

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng.

Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng.

Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng.

Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo phán quyết riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của chúng tôi.

Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem lại:  Chính sách đổi trả của chúng tôi.